Dynamics Danmark

VISION
Dynamics Danmark har som vision, at bidrage til værdiskabelsen i de enkelte virksomheder, ved at tage udgangspunkt i Dynamics Nav.


MISSION
Dynamics Danmark vil gennem forretnings- og procesudvikling udnytte de data der allerede findes i Dynamics Nav systemet, til at skabe en effektiv, fleksibel, transparent og retvisende virksomhedsstyring.


VÆRDIER
Følgende fire værdier og fortolkninger er med til at målrette og kvalitetssikre Dynamics Danmarks arbejde:

• Faglighed – forankret i Dynamics Nav
Vi ajourfører og uddanner vores konsulenter indenfor Dynamics Nav (ERP) og tilstødende fagområder.

• Troværdighed – omkring løsningerne
Vi anbefaler kun løsninger til vores kunder der kan optimere deres forretning, og som er økonomisk forsvarlige.

• Dygtighed – ved udførelsen af arbejdet
Vi arbejder effektivt og målrettet og involverer aktivt relevante ressourcepersoner hos kunden.

• Tryghed – imellem kunden og konsulenten
Vi er diskrete i alle forhold, taler et sprog alle kan forstå, og overholder aftaler og deadlines.Microsoft certitficering

Comments are closed.